Personlige oplysninger

Adgangskoden skal være minimum 8 karakterer lang, og skal indeholde mindst ét stort bogstav, ét lille bogstav og ét tal.