Persondatapolitik

1. Indledning

Vi har efter lovgivningen pligt til at informere dig om, hvordan vi behandler og videregiver personoplysninger. Når du bruger Musikundervisning.dk og opretter dig som elev, indsamler og behandler Musikundervisning.dk som dataansvarlig en række personoplysninger.

Vi behandler personoplysninger med de overordnede formål,

1.1 At du som elev ved Musikundervisning.dk vil kunne modtage undervisning.

1.2 At du som elev ved Musikundervisning.dk oplever god service og modtager for dig relevante tilbud.

1.3 At vi er i stand til at forbedre og udvikle vores produkter og tjeneste til gavn for elever hos Musikundervisning.dk.

2. Typer af oplysninger

Vi indsamler og behandler følgende oplysninger, når du registrerer dig som elev ved Musikundervisning.dk:

 • E-mailadresse
 • Adgangskode
 • Telefonnummer
 • Din bopælsadresse
 • Din undervisningshistorik
 • Din købshistorik
 • Sporing i forbindelse med til- og fravalg af modtagelse af nyhedsbreve
 • Krypterede kreditkortoplysninger til betaling af undervisning
 • .
 • Fødselsdato
 • 3. Formål

  Vi behandler dine oplysninger med følgende formål:

  3.1 Levering af undervisning
  For at du kan få undervisning bliver dine kontaktoplysninger og adresse videregivet til din valgte underviser. Dine oplysninger bliver aldrig videregivet til andre undervisere uden dit samtykke.

  3.2 Service i forbindelse med undervisning
  Vi anvender dine oplysninger til at kunne komme i kontakt med dig som elev og yde kundeservice, når du henvender dig til os med spørgsmål, så vi kan sikre dig de bedst mulige forhold for din musikundervisning.

  3.3 Direkte markedsføring
  Vi anvender din e-mailadresse til at sende nyhedsbreve med markedsføring af indhold og nyheder fra Musikundervisning.dk og til at sende dig tilbud om nye relevante produkter og kampagner.

  3.4 Forretningsudvikling
  Vi anvender dine oplysninger til statistiske og analysemæssige formål, så vi kan forbedre Musikundervisning.dk’s produkter og gøre din oplevelse som elev hos os bedre. Dette kan eksempelvis være ikke-personificerede oplysninger om lektionslængde m.v.

  3.5 Overholdelse af lovgivningen og andre legitime formål
  Vi anvender dine oplysninger ved:

 • Dokumentationspligt ved juridisk hjemmel.
 • Håndteringen af forespørgsler og klager fra registrerede elever og undervisere samt i konfliktsager mellem elever, underviser og Musikundervisning.dk.
 • Statistiske undersøgelser og opgørelser over det private musikmarked.


 • 3.6 Betalinger
  Vi anvender dine oplysninger til at gennemføre betaling af undervisning og sikre fakturering af Musikundervisning.dk’s service, der kræver køb af undervisning både øjeblikkeligt og på afbetaling.

  4. Frivillighed

  Når vi indsamler personoplysninger direkte fra dig, giver du os personoplysningerne frivilligt, så du kan få adgang til de tjenester, vi udbyder. Du er ikke forpligtet til at give os personoplysningerne, men konsekvensen vil være, at du ikke kan oprette dig som elev og dermed ikke kan modtage undervisning.

  5. Videregivelse af personoplysninger

  5.1 Konkurrencer
  Vi videregiver udvalgte personoplysninger, når det er nødvendigt for at fremsende en fysisk præmie til en vinder af konkurrence. Personoplysningerne vil blive anvendt af tredjeparten i forbindelse med fremsendelse af præmien. Det juridiske grundlag for videregivelsen af dine personoplysninger er Musikundervisnings.dk’s legitime interesser, hvis du vinder en præmie, jf. Databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra f og § 6, stk. 1 i Databeskyttelsesloven.

  5.2 Offentlig støtte til undervisning
  Når Musikundervisning.dk er forpligtet til at videregive personoplysninger efter lovgivningen eller på baggrund af en legitim henvendelse fra offentlig myndigheder. Hjemlen til videregivelse er da lovkrav, jf. Databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra c og § 6, stk. 1 i Databeskyttelsesloven.

  5.3 Eksterne konsulenter og internationale søsterselskaber
  Til eksterne rådgivere, hvis der er behov for det, jf. Databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra f og § 6, stk. 1 i Databeskyttelsesloven. Musikundervisning.dk’s legitime interesser er at kunne modtage rådgivning.

  6. Opbevaringsperiode

  Vi opbevarer personoplysninger om dig, så længe vi har behov for at varetage de ovenfor angivne formål. Dog vil personoplysninger automatisk blive slettet, såfremt vi ikke registrerer, at du som bruger har været aktiv med et af vores produkter inden for de seneste 18 måneder. Opbevaring sker ift. reglerne om bogføring samt forældelse af straf- og erstatningsansvar (absolutte frister), hvis det er relevant. Hvis det ikke er relevant, sletter vi personoplysningerne forinden. Minimumsperioden for opbevaring efter bogføringsloven er p.t. løbende kalenderår plus 5 år.

  7. Dine rettigheder

  Når behandlingen af personoplysninger er baseret på dit samtykke, har du ret til at tilbagekalde samtykket uden negative konsekvenser for dig. Dog påvirker det ikke behandlingen eller videregivelsen af personoplysninger forud for tilbagekaldelse af samtykket. Du har – med lovens begrænsninger - visse rettigheder, herunder:

 • Retten til indsigt i dine personoplysninger.
 • Retten til at få ændret ukorrekte personoplysninger.
 • Retten til at få slettet personoplysninger.
 • Retten til at få begrænset personoplysninger.
 • Retten til dataportabilitet.
 • Retten til at gøre indsigelse mod behandlingen af personoplysningerne, herunder ift. automatiseret, individuel beslutningstagning.


 • Ønsker du at gøre brug af en eller flere af ovenstående rettigheder, kan du kontakte vores kontor.

  8. Data

  Vi bruger “custom,- og lookalike audiences” til personificeret markedsføring på Facebook og Instagram, ved brug af denne funktion kan vi i nogle tilfælde dele dine data med Facebook. Samtlige tjenester anvendes til annoncerings- og marketingsformål med den målsætning at gøre tilbuddene fra Musikundervisning.dk mere attraktive. Vi tager din ret til databeskyttelse alvorligt, idet du kan gøre indsigelse mod anvendelsen af samtlige tjenester, og vi informerer dig om disse databeskyttelses henvisninger i forvejen. Retsgrundlaget for de ovenfor nævnte data behandlingsprocesser findes i art. 6, stk. 1, lit. f i DS-GVO. Ved informationer i disse databeskyttelses henvisninger og din ret til indsigelse, er din ret til databeskyttelse tilstrækkeligt beskyttet. Du kan til enhver tid deaktivere anvendelsen af personificeret markedsføring ved at sende en mail til [email protected]