Altererede akkorder

Altereringer

Nogle af akkordens toner kan ”altereres”. Det vil sige, at man enten hæver en af tonerne en halv tone, eller sænker en af tonerne en halv tone. Det markeres med hhv. et # eller et b.

Lyt til sangen her:

En C(#9) er således en C9, hvor 9’eren bare er hævet en halv tone. Og i en C(b9) er 9’eren sænket en halv tone.

Parenteserne skriver man, så man ikke er i tvivl om, hvor #’et eller b’et hører til: En C#9 er en ”cis-ni”, altså med grundtone på cis, mens en C(#9) er en ”c-kryds-ni”, altså med grundtone på c.

Vi vil ikke gå igennem alle akkorder med alle alterationer. Derfor får du her en oversigt over de toner, der kan altereres op eller ned. Bagefter kan du læse om tre meget brugte altererede akkorder, nemlig den halvformindskede, den helformindskede og den forstørrede akkord.


Hvilke toner kan altereres?

 

Her er de toner, der godt kan altereres:

  • Kvinten (# og b)
  • Nonen (# og b)
  • Undecimen (kun #)
  • Tertsdecimen (kun b)

Her er de toner, der aldrig bør altereres:

  • Grundtonen
  • Tertsen
  • Seksten
  • Septimen (Kun i dim-akkorder, hvor den er altereret en halv tone ned!)

Halvformindskede akkorder

 

Den halvformindskede akkord er en m7-akkord, hvor kvinten er sænket. Derfor kalder man den også for en m7b5-akkord, udtalt ”mol-syv-b-fem”. Den har også sit eget tegn, nemlig et ø. Når man skriver ø, behøver man ikke samtidig at skrive, at det er en molakkord, for det ved man allerede fra ø-tegnet.

Her er to eksempler på halvformindskede akkorder:

Cø (Cm7b5): C - Es - Ges - b

Aø (Am7b5): A - C - Es - G


Helformindskede akkorder

 

I en halvformindsket akkord er det kun kvinten, der er blevet formindsket. I en helformindsket akkord er det både kvinten og septimen, 5’eren og 7’eren. Man kalder oftest den helformindskede akkord for en ”dim”-akkord. Man kan enten symbolisere det ved at skrive ”dim” eller ved at tilføje en lille cirkel: °.

Her er to eksempler på helformindskede akkorder:

C° (Cdim): C - Es - Ges - Bb

A° (Adim): A - C - Es - Ges


Forstørrede akkorder

 

Den forstørrede akkord er en durakkord, hvor kvinten er hævet en halv tone. Det symboliseres enten ved at skrive #5 eller + eller aug. Aug. er en forkortelse for ’augmenteret’, der betyder ’forstørret’, fordi kvinten er blevet forstørret ved at sætte # for.

Her er to eksempler på forstørrede akkorder:

C+ (C#5): C - E - Gis

A+ (A#5): A - Cis - F


 

Få undervisning i musikteori

 

Ønsker du at få undervisning af en dygtig underviser med relevant uddannelse og flere års erfaring, så tilbyder Musikundervisning.dk undervisning i musikteori flere steder i landet. Du kan her se, hvor du blandt andet har mulighed for at få musikteoriundervisning:

 
 

 
 

Hvem er Musikundervisning.dk?

 

Musikundervisning.dk er en musikskole med samlingspunkt på en hjemmeside, hvor vi skaber kontakten mellem underviser og elev. Vores formål er at skabe mere musik i Danmark! Vi tilbyder undervisning til alle uanset alder og niveau, da vi har kompetente og dygtige undervisere, som alle har flere års erfaring med musikken. Hvis du har spørgsmål til undervisningen, konceptet eller vores musikteoriundervisere, så er du altid meget velkommen til at kontakte Musikundervisning.dk på telefon 50 50 12 03 eller mail [email protected].