Borgerforslag – Musikundervisning skal være fradragsberretiget

Som en løsning på, at 14.000 børn og unge står på venteliste til den offentlige musikskole, skal musikundervisning være fradragsberrettiget på lige fod med børnepasning og rengøring, mener nyt borgerforslag.

 

Når skatteminister Karsten Lauritsen genforhandler vilkårene for servicefradraget (BoligJob-ordningen), skal musikundervisning kunne trækkes fra i skat, ligesom det i dag er tilfældet for rengøring, børnepasning eller håndværkere i hjemmet. Det er grundtanken i et nyt borgerforslag.

 

Vilkårene for musikundervisning er i dag skruet sammen på en måde, så dit barn kan blive støttet til musikundervisning i den offentlige musikskole. Problemet er bare, at musikskolen slet ikke kan klare presset. 14.000 børn og unge står på venteliste til musikskolen, og nogle steder er ventelisten på helt op til to år.

 

Den offentlige musikskole er massivt støttet.

 

I dag er der en række private alternativer, men de er dyre, da de offentlige musikskoler er dækket med helt op til 2/3-dele gennem kommunerne og Staten. De private alternativer er slet ikke støttet. Det betyder, at egenbetalingen for elever i den offentlige musikskole vil være 1/3-del af det private marked.

 

Det betyder, at de 14.000 på venteliste enten må vælge imellem meget dyr musikundervisning eller vente til den offentlige musikskole lukker dem ind.

 

Det ændrer sig, hvis musikundervisning bliver fradragsberrettiget. For forslagsstiller Asbjørn Blakstad Eggers er det et naturligt valg med alle de positive effekter musik har:

 

– Musikken er med til at udvikle den mere kreative del af vores hjerne. Musikken har en positiv effekt på vores mentale tilstand på mange forskellige områder, siger han.

 

Servicefradraget skaber dynamik og afmonterer sort arbejde

 

Med lange ventelister og et støttebaseret offentligt marked, der ikke kan følge med, er der lagt grobund for et sort arbejdsmarked. I konkurrence en musikskolelærer, der får 2/3-dele af lønne via det offentlige er sort arbejde en oplagt risiko.

 

Asbjørn mener på den baggrund, at forslaget vil være en god investering for staten.

 

– Fradraget kan nedsænke mængden af sort arbejde indenfor privat musikundervisning, siger han og henviser til, at BoligJob-ordningen har været en succes indenfor andre brancher.

 

– Fordelen ved den private musikundervisning er, at den kan dække områder, hvor musikskolerne ikke kan omfavne alle. Det bliver meget mere dynamisk på den måde. Med servicefradraget vil markedet regulere sig selv, og man vil kun se, hvad behovet i virkeligheden er, slutter Asbjørn.