Hvad er MGK?

MGK eller musikalsk grundkursus er for mange unge en god måde at forberede sig på den videre musikalske uddannelse. MGK tager 3 år, men kan i forbindelse med en gymnasial uddannelse eller anden form for skolegang forlænges til 4 år, så der er mulighed for at passe begge dele.


Close-up of saxophone

Der vil være undervisning i mellem 6 til 7 timer om ugen, og da der er mødepligt på uddannelsen, er det vigtigt at sikre sig, at dette antal timer om ugen er muligt. Foruden de 6-7 timer skal man regne med mellem 2-3 timers daglig øvetid på sit hovedinstrument. MGK henvender sig til de unge mellem 14 og 25 år. Uddannelsen er ikke SU berettiget, men er dog gratis. Ved endt kursus vil elevens niveau svare til et godkendt optagelsesniveau til musikkonservatoriet.

 

Linjerne på MGK

Der findes 3 linjer på MGK centrene, der alle har forskellige hovedfag, og derved henvender sig til forskellige genre.

Den klassiske linje er også kaldet interpretationsmusiklinjen. Dette navn skyldes den primære læringsopgave på denne linje, som bygger på at forbedre sine evner til at fortolke musikstykker og noder. Arbejdet foregår for det meste med nedskrevet musik. Hovedfaget er som oftest et instrument eller klassisk sang. I nogle tilfælde kan også ledelse af kor og ensembler være eksempler på hovedfag.

Den rytmisk linje beskæftiger sig med en masse forskellige former for musik. Både nedskrevet, aflyttet, improviseret og selvkomponeret musik. Denne linje er også kaldet improvisationsmusiklinjen, da en stor del af undervisningen samt en del af optagelsesprøven til denne linje består i at vise, samt udvikle sine evner til at improvisere.

Produktions linjen er til dem, der hellere vil bevæge sig i en anden retning end med instrumenter og sang. Den har forskellige hovedfag fra kursus til kursus, men beskæftiger sig ikke med instrumental læring i traditionel forstand. Til gengæld kan man få hovedfag som sangskrivning, elektronisk musik, tonespace, lydtekniker og komposition.

 

Centrene

Der findes 8 MGK centre som er placeret rundt om i hele landet, hvilket gør det muligt og forholdsvis nemt at finde et center, man kan komme til.
I hovedstadsområdet er MGK både beliggende på Københavns Musikskole i København V samt på Køge Musikskole. Desuden er der også et musikalsk grundkursus på Skt. Annæ Gymnasium i Valby. Dette er dog udelukkende for dem, der sideløbende med kurset starter i 1.g på gymnasiet. På Fyn findes ét center, som har base i Odense og i Jylland findes de sidste 4 MGK centre i henholdsvis Aarhus, Aalborg, Holstebro og Kolding.

 

Optagelse

Optagelsesprøven er forskellig fra linje til linje. På den klassiske linje består optagelsesprøven i at spille et musikstykke både individuelt og i samspil (kammermusik/ensemble/kor/orkester). Derudover vil eleven blive testet i skalaspil samt prima vista spil eller sang.

På den rytmiske linje foregår en del af prøven på samme måde som ved den klassiske linje. Der skal spilles et musikstykke både individuelt og i samspil, og eleven vil blive testet i prima vista spil. Ydermere vil evner inden for improvisation og gehør blive testet. Ved produktionslinjen skal man inden prøven aflevere to musikstykker samt et CV og et motivationsbrev. Eleven skal senere til en mundtlig prøve om sin ansøgning og sine musikstykker.

Foruden de forskellige optagelsesprøver skal alle potentielle elever til en almen optagelsesprøve, hvor elementær hørelære vil blive testet. En ansøgning til optagelsesprøven skal gøres online.

Ansøgningsfristen er den 1. februar hvert år.

For mere information her www.musikalskgrundkursus.dk