Filippa

Filippa

Priser

Fra 236,00 DKK / 30 min.

Ved køb af klippekort til 20 lektioner.

Underviser i:

Cello

Om Filippa

Mitt namn är Filippa Hillerud och jag har under våren 2021 avslutat min masterexamen i cello på Det Kongelige Danske Musikkonservatorium med Toke Møldrup som lärare, och ser nu fram emot att själv få undervisa cellister i alla åldrar och nivåer!

I min undervisning lägger jag vikt vid att ge eleven en så god grund som möjligt, både tekniskt och musikaliskt - men också att i så stor utsträckning som möjligt hålla elevens inspiration och vilja att fortsätta spela musik vid liv. Jag tror att den egna glädjen och ambitionen som är själva grundpelaren för en musiker - och att det är genom den vägen vi kan nå vår allra högsta nivå.

Från mig kan ni förvänta er en undervisare som:

- Tack vare min höga musikaliska utbildning kan erbjuda undervisning på en hög nivå
- Är engagerad och kreativ i min undervisning
- Är noga med att eleven får rätt verktyg och metoder för att utveckla en så god teknik som möjligt

Med detta sammantaget, så kommer eleven att få goda förutsättningar till att utvecklas och bli så duktiga på sitt instrument som möjligt, samtidigt som kreativiteten, intresset och glädjen för musik får leva vidare.


Undervisning kan ske på svenska, engelska eller nybörjardanska.
My namn is Filippa Hillerud and I recently finished my master studies in cello at The Royal Danish Academy of Music with Toke Møldrup as my teacher, and am now looking forward to teaching students of my own on all levels and age
groups.

In my teaching I am putting emphasis on helping my students building stable ground in their playing, both technically and musically - but also to keep the student’s will and inspiration for music and cello alive. I believe it is the own joy and ambition that is the main pillar for a musician, and what will help us reach as high level as possible as players.

From me you can expect:

- A high level of teaching thanks to my many years of study in conservatory level
- Engaged and creative teaching
- An emphasis on providing my students with the right tools to develop solid technique

The student will in summary be given good prerequisites to develop and become as skilled as possible in their cello playing, while maintaining the creativity, interest and joy for music.

The lessons can be held in swedish, english and beginner danish.

+ Læs mere - Fold ind

Det starter som regel her:

Gennemsnitlig svartid Har en svartid på +100 timer

Undervisningssteder

  • Ved elev

    Kørselstillæg 0 - 200 kr.

    I øvelokale

    2400 København NV

Det starter som regel her:

Gennemsnitlig svartid Har en svartid på +100 timer

Lignende undervisere

...