Jesper Ø.

Jesper Ø.

Jesper Ø.

Om Jesper Ø.

Jesper er uddannet på Dick Groove School Of Music, USA og efteruddannet på Rytmisk Musikkonservatorium. Derudover har Jesper en kandidatgrad i didaktik/musikpædagogik fra DPU, Aarhus universitet og en folkeskolelæreruddannelse. I øjeblikket er Jesper i gang med en uddannelse som kirkemusiker i orgelspil.

Jesper er aktiv rytmisk musiker, komponist og producer og har ca. 30 års undervisningserfaring i både klaver, komposition/produktion og som musiklærer i folkeskolen.

Jesper har altid haft en skabende tilgang til musik, hvilket også skinner igennem i hans undervisning. Han mener at undervisningen skal tage udgangspunkt i musikken som fænomen, det vil sige, det som musikken gør ved os og den viden om verden musikken afdækker for os.

Musik er ikke kun en færdighed der kan læres gennem teknisk dygtighed og disciplin, men noget iboende i os alle. Alle mennesker er derfor musikalske, og kan lære at spille musik hvis udgangspunktet er rigtigt. Udgangspunktet for læring kan være meget forskelligt, og for Jesper er improvisation og kompositorisk skaben derfor vigtige elementer for at kunne tilpasse undervisningens form og indhold til den enkelte elev.

Udover almindelig én til én undervisning tilbyder Jesper også videoundervisning i de tilfælde, hvor det kan være svært at finde en tid der passer begge parter. Det foregår ved at Jesper producerer en video om et specifikt problem som eleven gerne vil have svar på for at komme videre med sin øvning. Det kunne f.eks. være at eleven i en sammenspilssituation gerne vil have vejledning i, hvilken klaverrolle han/hun kan spille. Eleven sender så et link til det pågældende nummer og en lydfil fra sammenspilssituationen, hvor klaveret høres tydeligt. Jesper laver derefter en video med øveforslag til, hvordan eleven kan forbedre sit spil i den givne situation. Denne undervisningsform er dog ikke nogen erstatning for én til én undervisning, men kan være en hjælp til et specifikt problem i en travl hverdag.

Undervisning i klaver
Jesper underviser i klaver på alle niveauer.
Målet for undervisningen er at skabe grobund for elevens kreative potentiale. Derfor ligger Jesper vægt på en skabende tilgang til undervisningen. Dette gælder også tekniske discipliner som nodelæsning, akkompagnement og rytmeøvelser.

Jesper tager gerne udgangspunkt i musik som eleven selv har en interesse i. Sammen med eleven graves der ned i musikken for at opdage, hvad det er der rammer eleven, og hvordan dette transformeres til klaverspil, som eleven kan mestre. Det kan måske være nogle få toner i melodien, en rytmisk figur eller en simpel baslinie. Et typisk eksempel er de første toner i “Für Elise”. Dette danner udgangspunkt for improvisationer, hvor eleven øver sig i rytmisk koordination, skalaopbygning m.v. Eleven er således med til at skabe klaverarrangementet, så det passer bedst til elevens niveau.
Ideén er, at i stedet for at skulle spille “rigtigt” fra begyndelsen, opfordres eleven til gennem improvisation at forholde sig til, hvad det vil sige at spille “rigtigt”. Målet er ikke at eleven skal kunne reproducere et forlæg fuldstændig, men i stedet at eleven bliver i stand til at forholde sig refleksivt til musikken i forhold til personlig stil og formåen. Elevens interesse, deltagelse, engagement og fantasi bliver dermed styrende for undervisningens indhold og praksis. Det pædagogiske formål med dette er, at musikken og eleven åbner sig for hinanden for at skabe et rum af musikalitet og mening.

Første lektion
Hvis eleven har spillet klaver før, vil Jesper gerne høre et par eksempler for at tale om, hvilken retning undervisningen skal tage. Hvad skal der bygges videre på og hvad skal der tilføjes af nyt.

Hvis eleven ikke har spillet før, starter lektionen med at eleven bliver sat ind i klaverets opbygning og funktion. Dette sker gennem en kombination af eksperimenteren, undren og viden. Det er f.eks. ikke logisk at de lyse toner ligger til højre på klaviaturet og de dybe toner til venstre. Et andet spørgsmål er, hvorfor der er sorte og hvide tangenter?

Priser

Fra 261,60 DKK / 30 min.

Ved køb af klippekort til 20 lektioner.

Underviser i:

Klaver, Keyboard, Pro Tools, Ableton Live, Komposition, Musikproduktion

Ugedage:

Mandag / Torsdag / Fredag

Niveauer:

Begynder / Let øvet / Øvet / Avanceret

Aldersgrupper:

Børn / Teenagere / Voksne / Seniorer

Anbefalinger af Jesper Ø.

Merete Rønde

Oprettet den 20/10/16

Jesper er en utrolig tålmodig og forstående lærer, når man som jeg, starter på klaver i en ret voksen alder og er en elev, der sjældent øver sig, men gerne vil spille klaver som Mozart eller Elton John....... Vi har været igang i ca. 6 mdr - og Jesper afprøver tålmodigt forskellige undervisningsmetoder i håb om - og i troen på, at det vil lykkes :)

Karen Nyholm Møller

Oprettet den 06/10/16

Jesper er en fantastisk klaverlærer. Kompetent, kreativ, positiv og meget pædagogisk! Han tager udgangspunkt i dér, hvor jeg er - både i forhold til niveau og til ønsker. Og så er han en rigtigt god sparringspartner og pianist, når jeg har brug for idéer og akkompagnement til mine kompositioner. Jeg giver Jesper mine varmeste anbefalinger.

charlotta holm

Oprettet den 16/09/15

Jeg kan varmt anbefale Jesper som underviser i klaver. Min søn på 12 år, som aldrig før har spillet klaver, er blevet så glad for det og har lært utrolig meget på kort tid. Jesper har en stor forståelse for hvilken type musik en dreng på 12 kan lide at spille, og er ikke bange for at sætte ambitionsniveauet højt, på den gode og sjove måde. Jeg vil aldrig have troet at min søn frivilligt skulle øve sig herhjemme, men det gør han. Han glæder sig hver gang han skal spille hos Jesper. Venlig hilsen Charlotta Holm

Jesper Ø.'s fremhævede kompetencer

Specialiseret i rytmisk musik Underviser i improvisation

Det starter som regel her:

Gennemsnitlig svartid 4 t. og 1 min.

Undervisningssteder

 • Online

  Undervisningen foregår online via vores OnlineClassRoom

  Hos underviser

  2900 Hellerup

  Ved elev

  Kørselstillæg 0 - 200 kr.

Hurtig til at svare

Svarer I gennemsnit nye elever inden for 48 timer.

Præsentationsvideo

Har en præsentationsvideo af sig selv.

Gode anbefalinger

Underviseren har mindst 3 anmeldelser fra elever og mindst 4 stjerner i gennemsnit.

Højt engagement

Mindst 75% af underviserens elever, tager mere end 5 lektioner.

Det starter som regel her:

Gennemsnitlig svartid 4 t. og 1 min.

Lignende undervisere

...