Hvordan kommer man i gang?

Du opretter en forespørgsel via en undervisers profilside, hvor du trykker på den blå knap 'Send besked'. Derefter vil musikunderviseren tage kontakt til dig for at høre nærmere og svare på eventuelle spørgsmål. Du vil herefter sammen med musikunderviseren aftale din første lektion, som skal bekræftes via den efterfølgende mail, som du modtager fra Musikundervisning.dk.

Når du har sendt en besked til en musikunderviser kan du logge ind på din elevprofil på musikundervisning.dk. Her kan du se info om dine lektioner, købe klippekort, chatte med underviseren, se en oversigt over betalinger og meget mere.

Generel information om betaling

Alle lektioner, klippekort og Faste Forløb skal forudbetales. De skal forudbetales, for at sikre at underviserne altid kan være garanteret at få løn for deres arbejde. Betaling for lektioner, skal altid foregå via musikundervisning.dk’s sikre online betalingssystem, og må ikke foregå kontant eller via en privat overførsel til en undervisers bankkonto, MobilePay eller lignende. På musikundervisning.dk kan der betales med Dankort, Visa Dankort, Mastercard, Visa Electron og MobilePay. For yderligere information om betaling, kan man til enhver tid ringe eller skrive til kontoret. Lektioner der ikke er betalt senest 24 timer før planlagt lektionsstart vil automatisk blive aflyst. Disse kan dog genoprettes af underviseren, hvis eleven stadig ønsker at gennemføre undervisningen (Læs mere om automatisk aflysning her).

Transporttillæg

Bemærk venligst at der kan forekomme transporttillæg på 0-200 kr., hvis undervisningen foregår hjemme hos eleven. Underviseren skal oplyse, hvad denne tager i transporttillæg forud for afholdelse af første lektion.

Regler og vilkår for enkeltstående sololektioner (gang-til-gang)


Lektionsvarighed:
Elev og underviser aftaler indbyrdes hvor lange lektionerne skal være.

Booking og betaling af lektioner: Enkeltstående lektioner bookes og betales løbende. Når der bookes en ny lektion vil eleven modtage en bekræftelse på mail sammen med en anmodning om betaling.

Refusion og fortrydelsesret: Køb af musikundervisning på et forudaftalt tidspunkt, er ikke omfattet af fortrydelsesretten, idet Musikundervisning.dk er et fritids- og kulturtilbud jf. forbrugeraftalelovens §18, stk. 2. Læs mere her. Vi refunderer dog betalte lektioner, hvis eleven anmoder derom minimum 7 dage før lektionen er sat til at finde sted.

Afbudspolitik: Er eleven forhindret i at deltage i en lektion, skal eleven give underviseren besked hurtigst muligt. Meldes der afbud med mere end 24 timers varsel, kan undervisningen rykkes til en anden dato, som underviseren og eleven selv aftaler. Ved aflysning mindre end 24 timer før lektionen er sat til at starte, kan undervisningen ikke refunderes eller rykkes. Underviserne bruger tid på at forberede sig til lektionerne, og af hensyn til deres skema og arbejdsvilkår, er det rimelig at de kan kende deres arbejdsskema mindst 24 timer i forvejen.

Regler og vilkår for klippekort

De fleste af vores elever køber et klippekort efter de første par lektioner. Når en elev har købt et klippekort, kan denne løbende aftale lektioner med sin musikunderviser, som booker dem i kalenderen. Ved køb af klippekort gives op til 20% rabat sammenlignet med prisen på enkeltstående lektioner.

Ved køb af 5 klip, gives rabat på 10%
Ved køb af 10 klip, gives rabat på 15%
Ved køb af 20 klip, gives rabat på 20%

Klippekort er tank-op-aftaler
Når det sidste klip på et klippekort er brugt, tankes det automatisk op igen, og betalingen trækkes fra det tilmeldte betalingskort. Det sikrer at elever kan fortsætte deres undervisning, lige så længe som de har lyst, uden at skulle ind og tilmelde sig igen flere gange. Formålet er, at forstyrre eleverne mindst muligt, når de har gang i et godt forløb. Elever får besked på e-mail inden klippekort tankes op, og kan til enhver tid afmelde sig tank-op-aftalerne inde på deres elevprofil. Ubrugte klip kan refunderes i op til 2 år efter købsdatoen. Det gælder naturligvis også hvis en elev får klip i overskud efter en automatisk optankning af et klippekort. Lektionsvarighed:

Elev og underviser aftaler indbyrdes hvor lange lektionerne skal være. Bemærk venligst at hvis man køber et klippekort til lektioner á 60 minutters varighed kan disse klip ikke deles op i to undervisningsgange af 30 minutter. Køber man et klippekort til lektioner af 30 minutters varighed kan man dog godt vælge at bruge 2 klip på en gang. Undervisningen skal blot bookes ind som to lektioner af 30 minutter, som ligger lige efter hinanden.

Gyldighed: Klippekort er gyldige i 12 måneder fra købsdatoen. Har en elev brug for at få forlænget gyldigheden af sit klippekort, så skal denne rette henvendelse til musikundervisning.dk inden klippekortet udløber.

Booking og betaling af lektioner: Med klippekort kan elever løbende aftale nye tider med deres musikunderviser. Når der bookes en ny lektion, vil den automatisk blive betalt med et klip fra elevens klippekort, og eleven vil modtage en bekræftelse på e-mail.

Ratebetaling: Eleven kan dele betalingen for sit klippekort op i tre rater uden ekstra omkostninger. Eleven skal blot vælge at betale i tre rater i betalingsvinduet, når de skal betale for undervisningen. For at kunne betale i rater, skal der betales med et kreditkort. Første rate betales med det samme, anden rate trækkes på kortet efter en måned og sidste rate trækkes på kortet efter to måneder.

Refusion og fortrydelsesret: Hvis en elev skulle ønske at skifte musikunderviser, og har klip tilbage på sit klippekort, så er det muligt at få værdien af de resterende klip refunderet. Eleven kan herefter købe undervisning hos en anden musikunderviser. Ønsker eleven helt at stoppe med sin undervisning, kan ubrugte klip refunderes op til 12 måneder efter deres udløb. Eleven skal blot tage kontakt til Musikundervisning.dk enten på telefon eller mail, hvis eleven ønsker dette.

Afbudspolitik: Er en elev forhindret i at deltage i en lektion, så skal eleven give sin underviser besked hurtigst muligt. Såfremt eleven giver sin underviser besked minimum 24 timer i forvejen, er det muligt at rykke lektionen til en anden dag. Melder eleven afbud til undervisningen senere end 24 timer før lektionsstart, så refunderes elevens klip ikke. Underviserne bruger tid på at forberede sig til lektionerne, og af hensyn til deres skema og arbejdsvilkår, er det rimelig at de kan kende deres arbejdsskema mindst 24 timer i forvejen. I tilfælde af force majeure henstiller vi til, at elev og underviser forholder sig til det konkrete tilfælde i fællesskab.
I tilfælde af at underviseren går på barsel, langtidssygemeldes, siger op eller lign. tilbyder vi eleven refusion af ubrugte klip.

Regler og vilkår for Faste Forløb

Ved køb af Faste Forløb gives 20 % rabat sammenlignet med enkeltstående lektioner. Faste Forløb er derfor værd at overveje, hvis eleven på forhånd ved, at denne skal have 15 eller flere lektioner. Lektionsvarighed: Elev og underviser aftaler indbyrdes hvor lange lektionerne skal være, de skal blot være samme længde hver gang.

Booking og betaling af lektioner: På Faste Forløb aftaler elev og underviser minimum 15 faste undervisningsgange ud i fremtiden. Alle lektionerne skal planlægges og betales på én gang, inden forløbet går i gang. Ved at binde sig til en helt forløb ad gangen, opnår eleven størst mulig rabat.

Ratebetaling: Man kan dele betalingen for Faste Forløb op i tre rater uden ekstra omkostninger. Eleven skal blot vælge at betale i tre rater i betalingsvinduet, når eleven skal til at betale. For at kunne betale i rater, skal man betale med et kreditkort. Første rate betales med det samme, anden rate trækkes på dit kort efter en måned og sidste rate trækkes på dit kort efter to måneder.

Refusion og fortrydelsesret: Køb af musikundervisning på et forudaftalt tidspunkt, er ikke omfattet af fortrydelsesretten, idet Musikundervisning.dk er et fritids- og kulturtilbud jf. forbrugeraftalelovens §18, stk. 2. (Læs mere her). Hos musikundervisning.dk er det dog muligt at fortryde og få refunderet Faste Forløb, der ikke er påbegyndt, indtil 14 dage før de er sat til at begynde. Er det Faste Forløb først startet op, binder begge parter sig til det antal lektioner der aftalt, og det kan ikke refunderes.

Afbudspolitik: Meldes der afbud til en undervisningsgang på et fast forløb, erstattes den ikke. I tilfælde af force majeure henstiller vi til, at elev og underviser forholder sig til det konkrete tilfælde i fællesskab. Bliver underviseren syg, og må aflyse en lektion, skal underviseren tilbyde eleven en ny lektion på en anden dato, som underviser og elev aftaler i fællesskab.
I tilfælde af at underviseren går på barsel, langtidssygemeldes, siger op eller lign. tilbyder vi eleven refusion af det beløb, som svarer til de resterende undervisningsgange, eleven har til gode.

Sikkerhed og hensyn


Nul tolerance
Hos musikundervisning.dk har vi nul tolerance over for adfærd, der på nogen måde kan tolkes som aggressiv, voldelig, krænkende, diskriminerende eller lignende. Skulle der opstå episoder med sådan adfærd, vil vi tage alle de nødvendige skridt for at sikre at det ikke gentager sig.

Baggrundstjek af undervisere

Hos musikundervisning.dk stiller vi høje krav til vores underviseres faglighed, og alle undervisere skal have gennemgået, vurderet og godkendt deres erfaring og fagligt relevante uddannelse, forud for ansættelse. Musikundervisning.dk sørger naturligvis også for at sikre at alle musikundervisere har rene børne-og straffeattester forud for ansættelse. Børne- og straffeattester genindhentes desuden løbende. Hos musikundervisning.dk gør vi alt hvad vi kan for at sikre, at alle musikundervisere giver undervisning af en høj kvalitet. Hvis en elev alligevel skulle være utilfreds med sin undervisning, sidder medarbejderne på kontoret klar til at hjælpe. Kontoret kan kontaktes både på telefon og e-mail.

Retningslinjer for undervisningslokaler

I forhold til øvefaciliteter har vi nedenstående retningslinjer, som vi beder både elever og undervisere gøre sig bekendt med og overholde.

Strøm: Personen hvis hjem eller øvelokale der undervises i, har ansvar for at sikre at al strøm der bruges undervejs i undervisningen, er lovlig, sikkert og korrekt anvendt.

Kæledyr: Personen hvis hjem eller øvelokale der undervises i, bør informere om det på forhånd, hvis der er dyr til stede under undervisningen. Vi henstiller til at man så vidt muligt, tager hensyn til eventuelle fobier og/eller allergier

Gæster/Beboere: Eleven/underviseren skal informeres om det på forhånd, hvis der er andre personer til stede i hjemmet eller øvelokalet, imens undervisningen pågår. Forældre er naturligvis altid velkomne til at være til stede mens deres børn undervises.

Toiletfaciliteter: Vi anbefaler at man altid informerer om toiletfaciliteterne ved første lektion. Forefindes der ikke et toilet med lås på døren, bør der informeres om dette på forhånd.

Adgangsmuligheder: Vi anbefaler at man informerer om adgangsmuligheder for folk med gangbesvær eller handicap forud for første lektion, i det tilfælde at det måtte være relevant.

Mobildækning: Elev/underviser skal give besked på forhånd, hvis der ikke er mobildækning i hjemmet eller øvelokalet.

Rygning: Hvis der ryges i det lokale hvor undervisningen pågår, skal der informeres om dette på forhånd. Rygning må ikke foregå imens undervisningen pågår.

Lokaletype: Der bør ikke afholdes undervisning i et lokale, der også tydeligvis benyttes som soveværelse.

Databehandling

Her kan du læse om vores databehandling. Musikundervisning.dk forbeholder sig retten til at anvende billeder/video taget i undervisningssituationer, til koncerter m.v. til Musikundervisning.dks brochurer, pressemeddelelser, plakater, hjemmeside og sociale medier. Vi informerer dog på forhånd, hvis vi filmer, og det vil naturligvis altid være muligt at frabede sig at blive fotograferet eller filmet.

Har du spørgsmål?

Har du spørgsmål? Du er altid velkommen til at kontakte os på mail [email protected] eller på tlf: 50 50 12 03 i kontorets telefontid tirsdag og torsdag 10:00 - 16:00. Vi sidder klar til at hjælpe dig.