Adgangsprøven til Musikvidenskab ved Aarhus Universitet

Adgangsprøven til Musikvidenskab ved Aarhus Universitet

Adgangsprøven til Musikvidenskab ved Aarhus Universitet er obligatorisk og skal sikre, at du som ny studerende har tilstrækkelige musikteoretiske og musikpraktiske forudsætninger til at kunne påbegynde et studie ved Musikvidenskab. For at give et så dækkende billede af dine forudsætninger som muligt udgøres adgangsprøven af en række forskellige opgaver samt en samtale, der tilsammen resulterer i en helhedsvurdering af dine studieforudsætninger.

Close-up af saxofonist på sceneAdgangsprøven indholder klaver, sang og hørelære samt en skriftlig teoretisk læseprøve. Prøven har form af en 30 minutters praktisk prøve med en forberedelsestid på 60 minutter. I forberedelsestiden skal du arbejde med tre praktiske opgaver samt udfylde den skriftlige teoriopgave.

Mindst to af fagets undervisere vil være til stede ved den mundtlige prøve. Desuden vil prøven eventuelt blive overværet af en studenterobservatør. Prøven afsluttes med en kort samtale, der fokuserer på din motivation for at vælge musikstudiet og dine musikalske interesser og erfaringer.

En forudsætning for at blive tilmeldt adgangsprøven er, at du har kvalificeret dig til optagelse på Arts efter de generelle adgangskrav via kvote 1 eller 2 eller søger ind på bachelortilvalget i Musikvidenskab. Adgangsprøven ligger i slutningenaf maj/begyndelsen af juni, og du vil skriftligt få besked om resultatet af den samlede prøve ca. en uge efter, at den sidste adgangssøgende har aflagt prøve.
Adgangsprøven omfatter


1) Den skriftlige teoretiske læseprøve
a) Bestemmelse af toneart ud fra noterede fortegn (både dur og mol).
b) Bestemmelse af intervaller, noteret i diskant- eller basnøgle.
c) Omskrivning af nodenoterede tre- og firklange til becifringstegn. Akkorderne vil være noteret med grundtonen nederst i diskant- eller basnøgle.
d) Omskrivning af becifringstegn til akkorder på 5-linjet nodesystem. Akkorderne vil omfatte tre- og firklange og noteres med grundtonen nederst i diskant- eller basnøgle.

2) Sang
En dansk sang efter eget valg fra Højskolesangbogen, der har et toneomfang på mindst en oktav. Opgaven skal vise, om du kan synge rent og har en grundlæggende betragtet velfungerende stemme.

3) Spil på instrument
Spil et selvvalgt stykke eller nummer på et selvvalgt instrument (max. 3 minutters varighed). Musikken behøver ikke at være nodenoteret. Opgaven skal vise, om du har basal færdighed i musikudøvelse.

4) Becifringsspil
Spil en tildelt opgave (melodi+becifring) på et instrument efter eget valg (med eller uden melodi). Opgaven skal vise, om du behersker basalt becifringsspil.

5) Klaviatur-kendskab (med forberedelse)
Spil mindst øverste og underste stemme i en tildelt opgave samtidig (enkel klaversats noteret i g- og f-nøgle). Opgaven skal vise, om du kan orientere dig og realisere basal notation på et klaviatur.

6) Hørelære
b) Bestemmelse af treklange, forespillet på klaver. Treklangene anslås samtidigt med grundtonen nederst. Akkorderne omfatter dur, mol, formindskede og forstørrede treklange.
c) Eftersyngning/gengivelse af forespillede melodiske og rytmiske forløb.
e) Rytmelæsning hvor der udføres (med stemmen, ved håndklap eller på klaver) et rytmisk forløb noterede på et énlinjet nodesystem.

7) Samtale
Samtalen varer ca. 5 minutter og fokuserer på din motivation for at vælge musikstudiet og dine musikalske erfaringer og interesser.
Se mere her http://bachelor.au.dk/musikvidenskab/


Få hjælp til adgangsprøven


Vi anbefaler at du tager nogle timer hos en erfaren og dygtig instrument- og/eller teori-underviser som kan hjælpe dig med forberedelsen. Vi har mange undervisere fra musikvidenskab, som er godt inde i kravene og prøven. Vi vil råde dig til at at søge klaverundervisning i Aarhus, da de mange af vores klaverundervisere har en baggrund fra musikvidenskab.


Se alle vores kvalificerede musikundervisere i Aarhus her!
Hvem er Musikundervisning.dk?


Musikundervisning.dk er en musikskole med samlingspunkt på en hjemmeside, hvor vi skaber kontakten mellem underviser og elev. Vores formål er at skabe mere musik i Danmark! Vi tilbyder undervisning til alle uanset alder og niveau, da vi har kompetente og dygtige undervisere, som alle har flere års erfaring med musikken. Hvis du har nogle spørgsmål til undervisningen, konceptet eller vores guitarundervisere, så er du altid meget velkommen til at kontakte Musikundervisning.dk på telefon 50 50 12 03 eller mail [email protected].