Bluesharmonik

Bluesharmonik

Bluesharmonik analyseres med trinanalyse. Bluesharmonikken har en række kendetegn.

  • Blå toner (i melodi etc. – ikke som sådan i akkorderne)
  • Baglæns kadencer og kvartfaldsforbindelser
  • Mange akkorder er udvidet med en lille septim, så det bliver 7’ere
  • Akkordskemaet er ofte en 12-takters-blues

Students playing acoustic guitar

12-takters blues

En 12-takters-blues følger et helt bestemt akkordskema. Den er rigtig god at lære! Så kan man altid sige ”Skal vi ikke spille en blues?” til sine bandkammerater, og så kan man jamme og improvisere en masse, fordi alle ved, hvad akkordrækkefølgen er. Med trinanalysen ser 12-takters-blues’en således ud (en takt på hver akkord):

I   I   I   I

IV   IV   I   I

V   IV   I   I/V (sidste takt kan variere mellem I eller V)

Forbindelsen IV – I er en kvartfaldsforbindelse.

Forbindelsen V – IV er en baglæns kadence.

Som nævnt får akkorderne ofte en 7'er på. En 12-takters-blues i C-dur kunne derfor se således ud:

C7   C7   C7   C7

F7   F7   C7   C7

G7   F7   C7   C7/G7


Genrer med bluesharmonik

Som navnet antyder, hører bluesharmonikken hjemme i blues-genren. Det er da også her, man oftest finder den. Men man kan også finde masser af bluestræk i jazz og rock, selvom de måske ikke lige følger 12-takters-blues-skemaet.