Diatoniske skalaer

De mest almindelige skalaer er dur- og molskalaer. De er begge diatoniske skalaer. Der findes mange forskellige slags diatoniske skalaer. Det, der kendetegner en bestemt type, er, at der er præcist lige langt mellem hvert skalatrin, uanset hvor skalaen begynder!


Durskalaen


Diagram over C-dur skala.
Diagram over D-dur skala.

En ren durskala har altid den samme rækkefølge af intervaller, altså afstande mellem de enkelte toner. Hvis vi skriver tonerne i en C-dur skala op, kan vi undersøge afstanden mellem tonerne:

Rækkefølgen er altså altid: 1 – 1 – ½ - 1 – 1 – 1 – ½

Vi kan se, at rækkefølgen er den samme, hvis vi laver en D-dur-skala:

Lær det evt. som en remse: ”Hel, hel, halv, hel, hel, hel, halv”


Molskalaen


Der findes 3 slags molskalaer, der alle bruges meget: Ren, harmonisk og melodisk mol.

Ren molskala

En ren a-mol skala ser således ud:

Rækkefølgen er altså altid: 1 – ½ - 1 – 1 – ½ – 1 – 1

Harmonisk molskala

I en harmonisk molskala er den rene molskalas 7. skalatrin blevet hævet en halv tone. En harmonisk a-mol skala ser således ud:

Intervallet på 1 ½ er en forstørret sekund og er karakteristisk for den harmoniske molskala.

Melodisk molskala

I en melodisk molskala er både det 7. trin og det 6. trin fra den rene molskala blevet hævet en halv tone. En melodisk a-mol skala ser således ud:


Kirketonearter


Hvis vi tager tonematerialet fra en C-dur skala – alle de hvide tangenter – og begynder fra en anden tone end c, får vi en anden skala: Rækkefølgen af intervaller bliver anderledes, idet første skalatrin er rykket. Man har navne for skalaer der begynder på alle 7 forskellige toner i en diatonisk skala.

Ionisk skala

En ionisk skala er det samme som en ren durskala:

Dorisk skala

En dorisk skala begynder fra og slutter på durskalaens andet trin. Det er en molskala med forhøjet sekst:

Frygisk skala

En frygisk skala begynder fra og slutter på durskalaens tredje trin. Det er en molskala med formindsket sekund:

Lydisk skala

En lydisk skala begynder fra og slutter på durskalaens fjerde trin. Det er en durskala med forhøjet kvart:

Mixolydisk skala

En mixolydisk skala begynder fra og slutter på durskalaens femte trin. Det er en durskala med lavt syvende trin:

Æolisk skala

En æolisk skala begynder fra og slutter på durskalaens sjette trin. Det er det samme som en ren molskala:

Lokrisk skala

En lokrisk skala begynder fra og slutter på durskalaens syvende trin. Det er en molskala med lavt andet trin og lavt femte trin. Den er meget sjældent brugt.


Undervisning i musikteori


Hvis du ønsker at blive endnu bedre til at arbejde med skalaer, så tilbyder Musikundervisning.dk undervisning!


Hvem er Musikundervisning.dk?


Musikundervisning.dk er en musikskole med samlingspunkt på en hjemmeside, hvor vi skaber kontakten mellem underviser og elev. Vores formål er at skabe mere musik i Danmark! Vi tilbyder undervisning til alle uanset alder og niveau, da vi har kompetente og dygtige undervisere, som alle har flere års erfaring med musikken. Hvis du har nogle spørgsmål til undervisningen, konceptet eller vores undervisere, så er du altid meget velkommen til at kontakte Musikundervisning.dk på telefon 50 50 12 03 eller mail [email protected].
Musikundervisning.dk | Skabt med kærlighed til musikken | Musikk-undervisning.no | Muziekonderwijs.nl | MusicTutors.co.uk | Blog | Artikler | Founder