Diatoniske skalaer

Skalaer er fastsatte rækker af toner og de mest almindelige skalaer er dur- og molskalaer. De er begge diatoniske skalaer. Der findes mange forskellige slags diatoniske skalaer. Det, der kendetegner en bestemt type, er, at der er præcist lige langt mellem hvert skalatrin (kaldet et interval), uanset hvor skalaen begynder. Et overblik over skalaer kan give en rigtig god forståelse og overblik, som gør det nemmere at udtrykke sig gennem tonerne og musikken. Skalaer er også et værktøj som mange musikere bruger til at improvisere over akkorder.


Durskalaen

 

Diagram over C-dur skala.

 

Diagram over D-dur skala.

 

En ren durskala har altid den samme rækkefølge af intervaller - altså afstande mellem de enkelte toner. Hvis vi skriver tonerne i en C-dur skala op, kan vi undersøge afstanden mellem tonerne:

Rækkefølgen i en durskala er altså altid: 1 – 1 – ½ - 1 – 1 – 1 – ½.

Vi kan se, at rækkefølgen er den samme, hvis vi laver en D-dur-skala:

Lær det evt. som en remse: ”Hel, hel, halv, hel, hel, hel, halv”


Molskalaen

 

Der findes 3 slags molskalaer, der alle bruges meget: Ren, harmonisk og melodisk mol.

Ren molskala

En ren a-mol skala ser således ud:

Rækkefølgen er altså altid: 1 – ½ - 1 – 1 – ½ – 1 – 1
 

Harmonisk molskala

I en harmonisk molskala er den rene molskalas 7. skalatrin blevet hævet en halv tone. En harmonisk a-mol skala ser således ud:

Intervallet på 1 ½ er en forstørret sekund og er karakteristisk for den harmoniske molskala.
 

Melodisk molskala

I en melodisk molskala er både det 7. trin og det 6. trin fra den rene molskala blevet hævet en halv tone. En melodisk a-mol skala ser således ud:

 


Kirketonearter

Hvis vi tager tonematerialet fra en C-dur skala – (alle de hvide tangenter på et klaver) – og begynder fra en anden tone end C, får vi en anden skala: Rækkefølgen af intervaller bliver anderledes, fordi  første skalatrin er rykket. Man har navne for skalaer der begynder på alle 7 forskellige toner i en diatonisk skala. 

På et klaver svarer det til at man kun spiller på de hvide tangenter og spiller syv toner opad, men hvor man starter med forskellige udgangspunkter. Fx start på tonen C eller start på tonen D.

Ionisk skala

En ionisk skala er det samme som en ren durskala:

Dorisk skala

En dorisk skala begynder fra og slutter på durskalaens andet trin. Det er en molskala med forhøjet sekst. På et klaver svarer det til at starte på tonen D og så spille trinvis op af de hvide tangenter indtil man igen rammer det næste D:

Frygisk skala

En frygisk skala begynder fra og slutter på durskalaens tredje trin. Det er en molskala med formindsket sekund:

Lydisk skala

En lydisk skala begynder fra og slutter på durskalaens fjerde trin. Det er en durskala med forhøjet kvart:

Mixolydisk skala

En mixolydisk skala begynder fra og slutter på durskalaens femte trin. Det er en durskala med lavt syvende trin:

Æolisk skala

En æolisk skala begynder fra og slutter på durskalaens sjette trin. Det er det samme som en ren molskala:

Lokrisk skala

En lokrisk skala begynder fra og slutter på durskalaens syvende trin. Det er en molskala med lavt andet trin og lavt femte trin. Den er meget sjældent brugt.


Få undervisning i skalaer og andet musikteori

 

Der findes mange flere skalaer end de, der er angivet herover og der er meget mere stof at dykke ned i. Hvis du ønsker en nærmere gennemgang af skalaer eller generelt at blive bedre til musikteori, så tilbyder Musikundervisning.dk bl.a. undervisning i:


Find en underviser i Musikteori her!
 


Undervisning i Musikteori online

Med vores artikler er der god mulighed for at lære en hel masse musikteori online. Hvis ikke du kan finde en underviser i nærheden af, hvor du bor, kan du søger efter en vores mange undervisere som tilbyder undervisning i musikteori online. På denne måde kan du få personlig undervisning, selvom I sidder i forskellige dele af landet.

Find underviser til Musikteori online her


Brug for råd og vejledning?

 

Du er altid velkommen til at tage kontakt til Musikundervisning.dk, hvis du har brug for råd og vejledning inden for musikken. Det kan både være i forhold til at finde den rette underviser, det rette hold eller hvordan vores undervisning foregår. Send os en mail på [email protected]. Vi glæder os til at høre fra dig.