Funktionsharmonik

Funktionsharmonisk musik kan analyseres med funktionsanalyse. Funktionsharmonikken har en række kendetegn som du vil blive introduceret til i denne artikel.

Nodepapir lagt på klavertangenter

Musikken er bygget på dur- eller molskalaer


Mellem akkorder er der et hierarki. Det vil sige, at der er én akkord i centrum, tonika på skalaens grundtone (trin 1), og så er der andre akkorder, der lyder som om, de leder hen mod den. 

Funktioner henviser til, hvilken funktion en bestemt akkord har og vil typisk dække både mol og dur for en given tone/skala: 

Hvis vi tager udgangspunkt i en ren C (Cdur og Cm-skala vil funktionerne / akkorderne se således ud:

C-skalaen består af følgende toner: C-D-E-F-G-A-H

Cm-skalaen består af følgende toner: C-D-Eb-F-G-Ab-H

Funktionerne for akkorderne i C::

Tonika (C), Subdominantparalel (Dm), Dominantparalel (Hm), Subdominant (F) Dominant (G) Tonikaparallel (Am), Dominantens dominant, (D), Subdominantens subdominant (Bb), Bidominant (Andre dominantakkorder som ikke er dominant til tonika).

Tonika forkortes typisk med et “T”.

Subdominantparalellen forkortes typisk med “Sp”.

Dominantparalellen forkortes typisk med “Dp”.

Subdominanten forkortes typiske med “S”.

Dominanten forkortes typisk med “D”. 

Tonikaparalellen forkortes typisk med “Tp”.

Dominantens dominant forkortes typisk med “DD”.

Subdomnantens subdominant forkortes typisk med “SS”. 

Bidominant forkortes typisk med “D”.

 

En typisk og meget klassisk kadence eller progression er f.eks.: T – S – D – T (Tonika, Subdominant, Dominant, Tonika).

Funktioner kan bruges som en analyseteknik eller analyseredskab til at beskrive akkorders forhold til hinanden og på den måde være med til at skabe forståelse for, hvordan akkorderne hænger sammen i forskellige numre eller musik. Her kan du læse mere om funktionsanalyse.

Musikken er bygget op af både kvintfaldsaffinitet og ledetoneaffinitet (modalharmonik) og fællestoneaffinitet. Der er dog mindre fællestoneaffinitet end i modalharmonik.


Genrer med funktionsharmonik


Rigtig meget musik bygger på funktionsharmonikken, ligesom at meget musik også er bygget på den rene dur- eller molskala. Det var især i den klassiske musik fra barokken og hele vejen igennem klassikken og romantikken, at funktionsharmonikken dominerede. Men også jazz og mange nutidige popsange bygger på funktionsharmonik. Dog har mange jazz- og popsange også et modalt præg. Derved havner de et sted imellem funktionsharmonik og modalharmonik på den harmoniske trekant.

Hvis du ønsker at læse mere om musikanalyse generelt, har vi her en artikel med al nødvendig viden om musikanalyse.


Få undervisning i funktionsharmonik og andet musikteori

Hvis du ønsker en nærmere gennemgang af funktionsharmonik eller generelt at blive bedre til musikteori, så tilbyder Musikundervisning.dk undervisning i:


Find en underviser i Musikteori her!


Undervisning i Musikteori online

Med vores artikler er der god mulighed for at lære en hel masse musikteori online. Hvis ikke du kan finde en underviser i nærheden af, hvor du bor, kan du søger efter en vores mange undervisere som tilbyder undervisning i musikteori online. På denne måde kan du få personlig undervisning, selvom I sidder i forskellige dele af landet.

Find underviser til Musikteori online her


Brug for råd og vejledning?

Du er altid velkommen til at tage kontakt til Musikundervisning.dk, hvis du har brug for råd og vejledning inden for musikken. Det kan både være i forhold til at finde den rette underviser, det rette hold eller hvordan vores undervisning foregår. Send os en mail på [email protected]. Vi glæder os til at høre fra dig.