Hold og Events FAQ

Ofte stillede spørgsmål til hold og events 

I denne artikel finder du svar på de oftest stillede spørgsmål ifm. med holdundervisning, hold, workshops og events. Er du forældre til et barn der skal gå på et hold eller skal detlage i et event finder du svar på specifikke spørgsmål til forældre i bunden af denne artikel. 


Hvad koster det at deltage på et hold eller i holdundervisning?
Vores undervisere bestemmer selv priserne for at deltage på et hold, en workshop eller. Priserne kan være baseret på erfaring, indhold, længde, mængden af forberedelse og/eller efterspørgsel. Derfor vil du opleve at priserne på hold differentierer. Vi anbefaler at du vælger et hold som matcher dine behov ud fra beskrivelsen og ud fra en pris som passer til dine forventninger. Du kan altid se prisen på et hold på vores holdoversigt.


Hvad hvis holdet bliver aflyst?
Hvis der er for få tilmeldinger til et hold vil holdet blive aflyst en uge før det begynder. Du får alle dine penge retur og pengene vil som udgangspunkt blive sat ind på det kort som du betalte med da du tilmeldte dig holdet. Skulle du opleve problemer er du velkommen til at sende os en mail på [email protected].
 


Kan jeg få mine penge retur hvis jeg ikke deltager i samtlige undervisningsgange på et hold?
Når du har tilmeldt dig et hold betaler du som udgangspunkt for de undervisningsgange som underviseren har planlagt til holdet. Dette er underviserens sikkerhed for at kunne kalkulere en rimelig løn. Det er også med til at sikre at du, som elev, er motiveret for at engagere dig på holdet. Et hold er nemlig ikke kun musikalsk “mesterlære” eller viden - det er også en social aktivitet, nøjagtig som at gå til sport, spejder eller keramik. Til sociale aktiviteter er alles tilstedeværelse vigtig for den samlede oplevelse.
 


Hvad dækker servicegebyret over?
Hos musikundervisning.dk arbejder vi hver dag på at lave den bedste og mest fleksible platform for både undervisere og elever. Vi bruger tid på både at udvikle platformen og vores koncept samt på kundeservice og drift. Servicegebyret er den del som går til musikundervisning.dk for, på den bedste mulige måde, at kunne skabe endnu mere musik for alle.
 


Hvad dækker servicegebyret?
Hold og holdundervisning er et nyt tiltag, som vi har brugt lang tid på at bygge. Det har været efterspurgt af både elever og undervisere længe og vi er derfor glade for at Hos musikundervisning.dk arbejder vi hver dag på at lave den bedste og mest fleksible platform for både undervisere og elever. Vi bruger både tid på at udvikle platformen, skabe nye tiltag og funktioner samt på kundeservice og drift. Servicegebyret er den del som går til musikundervisning.dk for, på den bedste mulige måde, at kunne skabe endnu mere musik for alle på den mest fleksible måde.


Kan du ikke finde svaret på dit spørgsmål, så skriv til vores support.


Er du forælder til et barn der skal gå på et hold?

Hvordan ved jeg om holdet er det rette for mit barn?

Hvis du har læst beskrivelsen af holdet, og fortsat er i tvivl, kan du altid kontakte underviseren på holdet og stille spørgsmål. Indimellem arrangerer underviserne også et prøveforløb, som ofte er en enkelt undervisningsgang. Her vil du kunne blive klogere på om holdet er noget for dit barn.


Kan mit barn skrive sig op sammen med en ven? 

Hvis der stadig er pladser på holdet, kan alle som udgangspunkt tilmelde sig. Det er underviseren der bestemmer hvem der optages på et hold ud fra forskellige parametre som fx alder, viden og tidspunktet for tilmelding. Er du i tvivl, opfordrer vi til at kontakte holdets underviser.


Forventes der noget af mig som forælder ifm. et hold eller holdundervisning?

Der forventes ikke noget fagligt af dig som forælder ifm. at dit barn går på et hold. Det er underviseren der har det fulde ansvar for den faglige del, men vi anbefaler du taler med underviseren om hvordan du bedst støtter dit barn i sin læring og udvikling.


Er det sikkert og forsvarligt at lade mit barn deltage på et hold eller til holdundervisning?

Vi vil ikke arrangere hold eller holdundervisning der ikke har en højt niveau af sikkerhed fo deltagerne. Vi har branchens skrappeste krav til hvem der er undervisere hos os. Vi bruger prossionelle undervisere med uddannelse, erfaring og gode referencer. Derudover har vores undervisere rene straffe- og børneattester. Vores undervisere er altid i tæt kontakt med vores administration. Sikkerhed og tryghed er blandt vores vigtigste værdier. 


Kan forældre deltage på hold og i holdundervisning?

Ofte vil det være muligt at overvære en lektion på et hold. Har du et ønske om at deltage i det faglige, skal dette afklares med underviseren på forhånd. Det kan også være at en underviser ikke ønsker forældres tilstedeværelse af faglige årsager, da det kan have indflydelse på deltagernes oplevelse og faglige output. Dette bør derfor altid afklares med underviseren på forhånd.


Mit barn har særlige behov. Kan der tages højde for det?

Du kan altid kontakte underviseren på det enkelte hold for at få afklaret særlige forhold der skal taes hensyn til. 


Kan jeg lade mit barn være alene mens undervisningen foregår?

Du kan altid være sikker på at vi passer på dit barn på vores hold. Tryghed er en af vores vigtigste værdier.


Mit barn er usikker.  Er det muligt at få en prøvetime?

De fleste undervisere tillader en prøvetime. Kontakt underviseren på holdet direkte for at afklare forskellige behov.


Hvad sker der hvis mit barn opfører sig uhensigtsmæssigt?

Vores dygtige undervisere går højt op i at alle der deltager på hold og i holdundervisning deltager aktivt. Der er naturligvis højt til loftet ift. adfærd - særligt når der arbejdes med børn og unge. Hvis tilfældet skulle være, at en deltager har en uhensigtsmæssig adførd som hindrer de øvrige deltageres faglige output, vil underviseren kunne kontakte forældrene og evt. bortvise eleven fra lektionen. I yderste tilfælde kan eleven bortvises fra hele holdet. Det vil naturligvis ske i god dialog med forældrene. Bortviste elever får ikke refunderet betalingen for holdet. 


Vil eleverne blive vurderet og bedømt?

I de fleste tilfælde vil elever under 18 år ikke blive hverken vurderet eller bedømt på deres faglighed. Hvis der eksempelvis er tale om et band bestående af fem deltagere - et på hvert instrument - kan det være afgørende at deltagerne udvikler sig i samme retning og i samme tempo. I de tilfælde kan der være et element af vurdering inden for det specifikke hold. Dette vil være afklaret på forhånd. Kontakt underviseren hvis du er i tvivl. 


Jeg har flere spørgsmål som jeg ikke føler jeg har fået svar på her

Du kan altid kontakte underviseren på det hold du er interesseret i og du har også mulighed for at kontakte vores administration på [email protected]