Tilmelding

Tilmelding foregår online via tilmeldingsknappen på et givent hold og ved efterfølgende at oprette en profil, vælge betalingsform og registrere dine betalingsoplysninger. Tilmelding til et hold kan ske frem til 7 dage, før holdet starter.

Tilmelding kan også foregå ved at sende en besked til holdets underviser. Underviseren kan tilføje dig via chatsystemet, hvis du ønsker det. Her færdiggøres tilmeldingen ved at godkende oprettelsen af dig på holdet. Tilmeldingen er færdig, når betalingen for holdundervisningen er registreret.

Betaling med kort

Betaling for holdundervisningen sker ved tilmeldingen. Der kan betales med Visadankort eller Mastercard og via enkelt- eller delbetaling. Du kan betale både ved direkte tilmelding til holdet via holdets side på Musikundervisning.dk eller ved underviserens tilmelding af dig.

Framelding – tilbagebetaling

Framelding kan ske indtil 14 dage før holdets planlagte start. Herefter er tilmelding bindende, og beløbet kan ikke refunderes uanset årsag for frameldingen. Ved framelding tidligere end 14 dage før holdstart, refunderes det indbetalte beløb.

Betaling og tilmelding

Hvis der er plads på holdet, vil du inden for 1-2 hverdage blive kontaktet af underviseren og kontoret, hvor det vil blive bekræftet, at du ønsker en plads på holdet. Du får efterfølgende tilsendt en bookingbekræftelse på din elevprofil, hvor du via din betaling bekræfter, at du ønsker en plads på holdet. Tilmeldingen er første gældende fra det tidspunkt, hvor betalingen bliver gennemført.

Der tages forbehold for ændring af underviser og sted samt aflysning/forlængelse pga. sygdom el.lign. for underviser. Eventuelle af underviseren aflyste mødegange (f.eks. pga. sygdom) gennemføres i forlængelse af undervisningens planlagte forløb.

Oplysning om klagemuligheder

En klage over en vare eller tjenesteydelse købt hos os online kan indgives til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby.

EU-Kommissionens online klageportal kan anvendes ved indgivelse af en klage. Klage indgives her: http://ec.europa.eu/odr. Ved indgivelse af en klage skal du angive vores e-mail: [email protected]