Undervisernes guide til online musikundervisning

Undervisernes guide til online musikundervisning

Online-undervisning er en mulighed for alle, og en god løsning for mange.
Det giver en større fleksibilitet i forhold til undervisningssted både for elever og undervisere

Hvad er fordelene ved online-undervisning?

  • Du kan tilbyde undervisning til elever, som bor langt væk.

  • Du kan undervise elever, som af forskellige årsager, har svært ved at modtage undervisning uden for hjemmet.

  • For nogle undervisere vil det være muligt at undervise elever i Danmark, selvom de fx selv er på turné i et andet land.

  • Online-undervisning kan være et supplement til stedbunden undervisning. Det kan være særlig relevant for elever, som normalt rejser langt for at få undervisning. Man kan fx aftale at hver anden lektion foregår online, hvor eleven viser hvad denne har øvet sig på siden sidst, og underviseren har mulighed for at komme med feedback og rettelser, som eleven kan øve videre på indtil de mødes igen.

online musikundervisning

Vigtig information om planlægningen af undervisningen

Når du planlægger at undervise en elev online, er det vigtigt at tage højde for at online-undervisning er anderledes end undervisning hvor man sidder i samme rum. Det er nødvendigt at sammensætte undervisningen sådan at man ping-ponger, i stedet for at spille samtidigt. Uanset hvor gode internetforbindelser I har, og hvor godt teknisk udstyr I har, så er det nemlig forventeligt at der vil være en smule forsinkelse på forbindelsen. Sådan vil det stort set altid være med online-kommunikation, uanset hvilken platform man bruger.

Eksempel:

Underviser: “Nu viser jeg dig hvordan man spiller de første fem trin i en A-mol-skala, og bagefter vil jeg bede dig spille den, mens jeg kigger på din fingerstilling.” Herefter kan eleven spille, underviseren kan kommentere og eleven rette til.

En af fordelene ved denne her type ping-pong-undervisning kan være, at eleven bliver mere selvstændig og tryg ved at vise deres kunnen frem uden at blive akkompagneret. Online-undervisning er altså ikke det samme som at sidde i samme rum og undervise, men det er fordelagtigt på andre måder. Med den rette planlægning, kan online-undervisning give eleven lige så højt udbytte, som alle mulige andre former for undervisning.

Undervisningsmateriale til online-undervisning

En mulighed er også, at man gør brug af online undervisningsmateriale som fx instrumentale versioner af musiknumre på YouTube, som eleven kan afspille i sin ende og synge eller spille til, mens underviseren ser på, lytter med og giver feedback.

Egenproduceret undervisningsmateriale til online-undervisning

Er du sangunderviser, og foretrækker at eleverne akkompagneres med klaver, kan en mulighed være at indspille dit eget undervisningsmateriale, så eleven selv kan afspille det i sin ende og det kan bruges igen til andre elever i fremtiden. Som underviser kan du fx indspille video- eller lyd af dig der spiller ‘Over The Rainbow” sat to halvtoner ned, som eleven kan afspille og synge til undervejs i undervisningen. På den måde kan eleven synge til dit spil, uden forsinkelse, og du får mulighed for at guide eleven imens.
Produktion af sådanne videoer vil naturligvis kræve lidt ekstra ressourcer i starten, men videoerne kan indspilles billigt og nemt - fx ved hjælp af en smartphone. Hvis eleven selv kan afspille sekvensen, har de desuden også bedre muligheder for at øve sig uden for undervisningen.


Teknisk guide

Her får du nogle tips og tricks til hvordan du opnår den bedst mulige lyd til din online-undervisning. Jo bedre underviseren selv sætter sig ind i muligheden for brug af nedenstående remedier, jo lettere er det også at guide eleverne i det samme. Vi anbefaler at underviseren tager en snak med eleven forud for første undervisningsgang, omkring hvilket teknisk set-up denne har til rådighed, og hvordan man får mest muligt ud af det.

Headphones

Brug headphones i stedet for de indbyggede højtalere i din computer. Det vil give en bedre lydoplevelse. Et par hovedtelefoner der dækker ørerne, vil også oftest give en bedre lydoplevelse end fx et par Apple Earpods.

Mikrofon

Undersøg muligheden for at bruge en anden mikrofon end den indbyggede mikrofon. De mikrofoner der er indbygget i de fleste computere, er som udgangspunkt beregnet til tale, og overstyrer nemt, hvis man spiller eller synger højt. Der findes mange gode billige USB-mikrofoner på markedet, som kan bruges i stedet. Har du ikke mulighed for at sætte en USB-mikrofon til din computer, kan det være en idé at skrue en lille smule ned for inputtet i mikrofonen, så den ikke overstyrer så nemt.

Eksternt lydkort

Hvis du, eller din elev, spiller på et elektrisk forstærket instrument, eller ønsker at sætte en mikrofon til, som bruger XLR-kabel, anbefaler vi at I bruger et eksternt lydkort (audio interface). Der findes USB-lydkort i alle former og prisklasser, men det vil typisk være en fordel at vælge en model med mindst 2 kanaler, så det er muligt både at sætte en mikrofon og et instrument til.

Bemærk venligst at det er 100% frivilligt for vores undervisere om de vil udbyde online-undervisning. Kontoret besvarer gerne spørgsmål og giver vejledning i hvordan du kommer i gang med at undervise online, hvis det lyder interessant for dig.

Kom i gang med musikundervisning online​ ​

Kontakt?

Hvis du står med nogle ubesvarede spørgsmål, så er Musikundervisning.dk altid klar til at hjælpe dig. Vi kan både være behjælpelig med at finde den rette underviser eller hvad den rette løsning er for lige præcis dig. Kontoret kan kontaktes alle hverdag på telefon 50 50 12 03 eller mail [email protected]. Vi glæder os til at høre fra dig!

Gå til forside