Ny ferielov (2019)

Fra 1. Maj begynder den nye ferielov at have konsekvens for dig, selvom den først rigtig træder i kraft fra 1. september 2020.

Den gamle ferielov


Den oprindelige ferielov i Danmark var forskudt ferie, hvor man som lønmodtager optjener ferie i kalenderåret 1/1 til 31/12, som derpå bliver frigivet og kan afholdes året efter fra 1/5 til 30/4. Det giver i værste fald 16 måneder fra du har optjent ferie til du kan afholde den. Dette har efter EU pres tvunget regeringen til at ændre reglerne.

Den nye ferielov

Med den nye ferieordning, bliver ordningen kaldt samtidighedsferie. Her kan du optjene og afholde ferie på samme tid over en 12 måneders periode (ferieår). Det betyder at den ferie, og de feriepenge du optjener i februar, allerede kan afholde og benytte i marts. Der bliver dertil tillagt 4 måneders fleksibilitet så ferie optjent januar kan afholdes helt frem til april året efter.

Overgangen til den nye ferielov

Loven bliver først til virkelighed 1. september 2020, så både arbejdsgiverne og fagforeningerne kan nå at indrette deres overenskomster efter de nye regler. Men i praksis kan den nye ferielov allerede nu have indflydelse på, hvordan dine feriepenge skal administreres. Inden ferieloven bliver en realitet, bliver der indført en overgangsordning. I overgangsperioden fra 1. september 2019 og ét år frem, til den nye ferielov endelig slår igennem 1. september 2020, vil de feriedage, du optjener, blive indefrosset. Folk, der allerede er på arbejdsmarkedet i dag, og som derfor ikke har holdt betalt ferie det første arbejdsår, vil således have en pose penge til gode, når de går på pension. De penge bliver placeret i en særlig fond kaldet Lønmodtagernes Feriemidler, og pengene udbetales først, når man forlader arbejdsmarkedet.

Derfor skal du være opmærksom på at de feriepenge du optjener fra 1. september i år, ikke bliver tilgængelig før du går pension. De 16,7 feriedage du optjener fra 1.januar til 31.august i år som du ikke når at afholde inden den nye ferielov træder i kraft vil overgå til den nye ferieordning.
Musikundervisning.dk | Skabt med kærlighed til musikken | Musikk-undervisning.no | Muziekonderwijs.nl | MusicTutors.co.uk | Blog | Artikler | Founder